Jak działają e-deklaracje, poznaj schemat rozliczania PITu przez Internet

 

E-deklaracje, to łatwy w obsłudze system pozwalający podatnikom na złożenie zeznania podatkowego drogą elektroniczną. Uruchomiony w 2008 roku system umożliwia nie tylko przesyłanie rocznego rozliczenia, ale również innych dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów, których liczba przekracza ponad trzydzieści. Każdy podatnik i płatnik jest uprawniony do korzystania z usługi e-deklaracje 2015, wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl.

 

Wysyłane deklaracje PIT przez internet są w pełni bezpieczne. Gwarantem złożenia e-deklaracji jest tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbiory – UPO, które podatnik otrzyma po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu zeznania podatkowego. E-deklaracja pozwala wystrzegać się błędów oraz unikać kar i odsetek za nieterminowe płatności. Dzięki internetowej usłudze zwrot podatku otrzymają Państwo o wiele szybciej, niż w sytuacji klasycznego, odręcznego wypełnienia formularza PIT.

 

Osoba chcąca skorzystać z możliwości rozliczenia drogą elektroniczną musi dokonać swej rejestracji na portalu podatkowym e-deklaracje. Otrzyma tam login i hasło, dzięki któremu zaloguje się do systemu. Kolejnym krokiem jest wybór dostępnej usługi. Jeżeli Państwa zamiarem jest chęć przesłania formularza podatkowego należy z Repozytorium Wzorów Dokumentów wybrać właściwy formularz. Następnie należy wypełnić wszystkie możliwe pola.

 

Jeżeli zatwierdzą i podpiszą Państwo dokument, wówczas trafia on do aplikacji e-podatki. Tam dokonywana jest analiza formalna wypełnionego formularza. Weryfikacja przebiega pod kątem autentyczności dokumentu, integralności, faktyczności złożonego podpisu, zgodności danych z informacjami znajdującymi się w Krajowej Ewidencji Podatnika. Po ukończeniu tego etapu formularz trafia do Centralnego Rejestru Dokumentów. Jest to sygnał dla systemu, który generuje informację potwierdzającą rejestrację przesłanych dokumentów. Podatnik otrzymuje jednocześnie niezwykle ważny numer referencyjny dokumentu, który umożliwi w późniejszym czasie dokonanie wglądu w stan realizacji jego sprawy. Formularz dzięki Platformie Integracyjnej dociera do właściwego Urzędu Skarbowego, gdzie dokonywana jest jego rejestracja w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

 

Każda deklaracja musi zawierać bezpieczny podpis kwalifikowany. Pozwala on na dokładną weryfikację autentyczności tożsamości nadawcy, a jego użycie jest równoważne z własnoręcznym podpisem. Nad bezpieczeństwem komunikacji pomiędzy osobistym komputerem podatnika a systemem Ministerstwa Finansów czuwa sprawdzony w elektronicznych transakcjach bankowych standard SSL v.3. Podatnicy nie powinni się martwić stanem technicznym swych komputerów, ponieważ proponowany system jest bardzo mobilny. Obsługuje komputery typu notebook, PC i Macintosh, jak również popularne przeglądarki internetowe Mozilla Firefox, Opera i Internet Explorer.

Jeżeli zamiarem podatnika nie będzie złożenie zeznania podatkowego, wówczas jego sprawa na podstawie stosownej procedury i Instrukcji Kancelaryjnej zostanie rozpatrzona i zrealizowana drogą elektroniczną. Kolejne etapy realizacji sprawy trafiać będą do Centralnego Rejestru Dokumentów, do którego podatnik może mieć wgląd po uprzednim okazaniu osobliwego, przypisanego tylko jemu numeru referencyjnego. Kiedy realizacja sprawy dobiegnie końca, wówczas wyposażony w stosowne upoważnienie pracownik administracji skarbowej wyśle podatnikowi elektroniczną informację zawierającą w swej treści decyzję.

 

Jeżeli wysłany dokument jest formularzem podatkowym, wówczas zawarte w tym dokumencie informacje zostaną przekierowane do systemu ewidencjonowania i przetwarzania danych o podatnikach POLTAX. Tam przechodzą konieczną weryfikację. Jeżeli okaże się ona pomyślna, wówczas dane zostają zapisana na indywidualnym koncie podatnika. Jeżeli dokument nie przejdzie weryfikacji, wówczas podlega korekcie. Informacje o koncie przekazywane są przy użyciu Platformy Integracyjnej do Centralnej Bazy Danych Operacyjnych. To właśnie ona wraz z Centralnym Rejestrem Dokumentów oraz Centralnym Rejestrem Podmiotów stanowi główne źródło informacji o podatnikach.

Podobne artykuły:

About the author /


Related Articles

Ogórd:

Mieszkanie:

Remonty

  • Funkcjonalne meble ogrodowe Funkcjonalne meble ogrodowe Odpowiednio dobrane meble ogrodowe powinny spełniać Nasze oczekiwania estetyczne oraz stanowić funkcjonalny element wyposażenia. Wygoda, żywotność i łatwość w …czytaj dalej...