Rozliczenie podatkowe 2016 i ulga rehabilitacyjna

Rozliczenie podatkowe 2016 i ulga rehabilitacyjna
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

 

Osobom niepełnosprawnym, a także wszystkim osobom, które w trakcie roku podatkowego poniosły wydatki związane z utrzymaniem osoby niepełnosprawnej związane z rehabilitacją oraz ułatwieniem wykonywania różnego rodzaju czynności życiowych przysługuje prawo do tak zwanej ulgi rehabilitacyjnej. Oznacza to, że mogą wykonując rozliczenie pit 2016 pomniejszyć swój przychód lub dochód (w zależności od sposobu opodatkowania) o określone w ustawie kwoty. Bardzo pomocny w wypełnianiu deklaracji podatkowej może okazać się pity 2016 program. Jest to aplikacja komputerowa przy pomocy, które w bardzo prosty sposób wypełnimy każdy rodzaj formularza PIT i we właściwy sposób odliczymy przysługujące nam ulgi, takie jak chociażby opisywana ulga rehabilitacyjna. Ze względu na łatwość obsługi i poprawność wypełniania deklaracji darmowy program pit 2016 jest ceniony przez bardzo wielu podatników.

Odliczenia, do których upoważnia ulga rehabilitacyjna

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zostało jasno określone, które wydatki mogą zostać przez podatnika odliczone od dochodu (lub przychodu w przypadku ryczałtu) z tytułu ulgi rehabilitacyjnej. Jeżeli będziemy korzystać z tej ulgi po raz pierwszy zanim wypełnimy pit rozliczenie 2016 powinniśmy szczegółowo zapoznać się z tym jakie wydatki uprawniają nas do dokonania odliczenia.

Wydatki przez ustawodawcę zostały podzielone na dwie grupy:

  • limitowane,

  • nielimitowane.

Wydatki limitowane to takie, które podlegają odliczeniu do pewnej kwoty, lub powyżej pewnej kwoty. Co oznacza, że odliczyć możemy wszystkie wydatki poniesione powyżej ustalonej ustawowo kwoty lub wydatki do określonej w ustawie wysokości. Do wydatków tego typu możemy zaliczyć: wydatki poniesione na przewodników (do kwoty 2280 zł), wydatki związane z utrzymaniem pas przewodnika jeżeli osoba niepełnosprawna jest niewidoma (do kwoty 2280 zł), koszty utrzymanie samochodu związane z transportem osoby niepełnosprawnej na zabiegi rehabilitacyjne oraz leczenie (do kwoty 2280 zł), a także wydatki poniesione na zakup leków, jeżeli lekarz stwierdzi, że osoba niepełnosprawna musi je zażywać (powyżej kwoty 100 zł miesięcznie).

Wydatki nielimitowane mogą być odliczone przez podatnika w całości, bez żadnych ograniczeń. Zaliczamy do nich między innymi wydatki poniesione przystosowanie budynków oraz pomieszczeń w taki sposób aby ułatwić osobie niepełnosprawnej poruszanie się, zakup wszelkich urządzeń oraz sprzętu pozwalającego osobie niepełnosprawnej na poruszanie się oraz rehabilitację, wydatki na rehabilitację osoby niepełnosprawnej (w tym koszty turnusów rehabilitacyjnych), opiekę pielęgniarską w momencie, gdy jest ona niezbędna, koszty transportu osoby niepełnosprawnej (środkami komunikacji publicznej) na badania, zabiegi rehabilitacyjne.

Dokumentacja niezbędna do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Wysokość ulgi rehabilitacyjnej, z której podatnik ma prawo skorzystać w danym roku podatkowym powinien on obliczać na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, której jest w stanie odpowiednio udokumentować. Ustawa dopuszcza dokumentację w postaci rachunku i faktury, a także dowodu przelewu bankowego oraz dowodu wpłaty. Bardzo istotne jest, aby z takiego dokumentu jasno wynikało jaka kwota i za co została wniesiona. Oczywiście dokument ten musi również określać kto płacił i w jakim terminie. Istnieją wydatki w przypadku, których taka dokumentacja nie jest konieczna, można wśród nich wymienić chociażby utrzymanie psa przewodnika dla osoby niewidomej.

Jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

W zależności od sposobu opodatkowania ulga rehabilitacyjna może być odliczana od dochodu (opodatkowanie na zasadach ogólnych) bądź od przychodu (ryczałt ewidencjonowany). Poza formularzem PIT (PIT-28, PIT-36 lub PIT-37) konieczne jest także złożenie załącznika PIT/O, w którym zawarte są informacje o dokonanych przez podatnika odliczeniach. Należy pamiętać, że odliczyć można jedynie te wydatki, które wcześniej nie zostały przez nas zaliczone do kosztów uzyskania dochodu.

Podobne artykuły:

About the author /


Related Articles

Ogórd:

Mieszkanie:

Remonty

  • Funkcjonalne meble ogrodowe Funkcjonalne meble ogrodowe Odpowiednio dobrane meble ogrodowe powinny spełniać Nasze oczekiwania estetyczne oraz stanowić funkcjonalny element wyposażenia. Wygoda, żywotność i łatwość w …czytaj dalej...