Pity 2016. Co to jest nadpłata podatku i kiedy występuje?

 

Wypełniając pity 2016, możemy w wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymać tak zwaną nadpłatę podatku. Ma to miejsce wtedy, gdy we właściwym dla źródeł osiąganych dochodów formularzu pit 2016, w części w której obliczamy wysokość zobowiązania podatkowego, w komórce, w której należy wpisać różnicę pomiędzy sumą zaliczek pobranych na rzecz podatku dochodowego od osób fizycznych a podatkiem należnym, otrzymamy wartość dodatnią. Wartość ta odzwierciedla wysokość nadpłaty. Nadpłata powstaje w wyniku nadpłacenia podatku, zapłacenia podatku, który nie był należny, a także odprowadzenia przez płatnika podatku w wysokości wyższej niż należna, bądź odprowadzenia podatku, który nie był należny.

Istnienie nadpłaty podatku można stwierdzić w dwojaki sposób. Może ona zostać wykazana przez podatnika, który wypełniając rozliczenie roczne 2016 stwierdzi jej istnienie oraz określi wysokość. Ponadto nadpłata może zostać stwierdzona przez organ podatkowy. W takiej sytuacji procedura stwierdzenia nadpłaty i obliczenia jej wysokości, może zostać rozpoczęta przez urząd samodzielnie lub na wniosek podatnika, który uważa, że istniały nieprawidłowości w poborze należnego podatku. Podatnik, który uważa, że zapłacił za dużo podatku, ma czas na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty przez urząd skarbowy, przez pięć lat od momentu wystąpienia rzekomej nadpłaty podatku. Zatem jeżeli uważamy, że nadpłata wystąpiła w pit2016, to możemy starać się o stwierdzenie wystąpienia nadpłaty aż do 2017 roku.

Jeżeli nie wiemy jak wypełnić pity2016 i obawiamy się, że źle obliczymy wysokość należnego podatku lub ewentualną nadpłatę podatku, powinniśmy do wypełnienia zeznania podatkowego wykorzystać program do pitów. Ta komputerowa aplikacja, przeprowadzi nas przez rozliczenie z urzędem skarbowym krok po kroku. Co bardzo istotne, nie będziemy musieli obawiać się popełnienie błędów obliczeniowych, gdyż praktycznie wszystkie obliczenie zostaną wykonane przez program. Program do wypełniania pitów jest w pełni darmowy, a żeby wypełnić za jego pomocą zeznanie roczne, wystarczy zainstalować go na dysku komputera, co zajmuje zaledwie kilka minut.

Nadpłata podatku, w związku z tym że została pobrana nienależnie, podlega zwrotowi. Procedura zwrotu jest zależna od indywidualnej sytuacji podatnika, czyli jego zaległości względem urzędu skarbowego:

  • jeżeli podatnik nie ma żadnych zobowiązań podatkowych, tzn. nie zalega z zapłatą podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązkiem urzędu skarbowego jest zwrot nienależnie pobranej kwoty (nadpłaconego podatku) w pełnej wysokości, chyba że podatnik wystąpi o zaliczenie owej kwoty w poczet zobowiązań podatkowych, które powstaną w przyszłości,

  • jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, tzn. zalega on z zapłatą podatku dochodowego od osób fizycznych, urząd przekaże powstałą nadpłatę na spłatę zaległości podatkowych podatnika lub na zapłatę bieżącego podatku.

Co bardzo istotne, jeżeli nadpłata podatku jest niższa niż 8,80 zł, to podlega ona automatycznemu w poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Zwrot nadpłaty następuje po zakończeniu roku podatkowego, w którym ona wystąpiła. Zatem jeżeli stwierdzimy wystąpienie nadpłaty w połowie roku podatkowego i tak będziemy musieli poczekać do końca roku, gdyż dopiero wtedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mamy do czynienia z faktycznym powstaniem nadpłaty. W takiej sytuacji zwrot nadpłaty ma miejsce w ciągu 3 miesięcy od momentu złożenia przez podatnika rocznego zeznania podatkowego.

Jeżeli stwierdzenie nadpłaty ma miejsce w wyniku postępowania prowadzonego przez urząd skarbowy, o zwrot nadpłaty możemy ubiegać się dopiero po wydaniu przez urząd decyzji potwierdzającej stanowisko podatnika. Od momentu wydania decyzji, urząd ma 30 dni na zwrot nadpłaconego podatku lub na przekazanie owej kwoty w poczet przyszłych/bieżących/zaległych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podobne artykuły:

About the author /


Related Articles

Ogórd:

Mieszkanie:

Remonty

  • Funkcjonalne meble ogrodowe Funkcjonalne meble ogrodowe Odpowiednio dobrane meble ogrodowe powinny spełniać Nasze oczekiwania estetyczne oraz stanowić funkcjonalny element wyposażenia. Wygoda, żywotność i łatwość w …czytaj dalej...