Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

Dofinansowane mogą być prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku, a także w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji (tylko wnioskodawcy, których działalność nie jest finansowana ze środków publicznych).[1]

Ustawodawca przewidział konkretne przedsięwzięcia związane z ochroną zabytku, które mogą zostać dofinansowane[2]:

sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac
i robót przy zabytku wpisanym do rejestru;
zakup i montaż instalacji przeciw włamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej;

Powyższe przedsięwzięcia mogą być dofinansowane w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na ich wykonanie.[3] Jednak jeśli zabytek wpisany do rejestru posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.[4] Ponadto 100% dotacja przewidzianych ustawowo prac przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona w przypadku, jeżeli stan zachowania tego zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.[5]

Badania konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne lub inne badania naukowe związane z prowadzeniem prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach mogą być również dofinansowane przez Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych na zasadach określonych w przepisach o Komitecie Badań Naukowych.[6]

Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru jest zadaniem z zakresu administracji publicznej.[7]

Podobne artykuły:

About the author /


Related Articles

Ogórd:

Mieszkanie:

Remonty

  • Funkcjonalne meble ogrodowe Funkcjonalne meble ogrodowe Odpowiednio dobrane meble ogrodowe powinny spełniać Nasze oczekiwania estetyczne oraz stanowić funkcjonalny element wyposażenia. Wygoda, żywotność i łatwość w …czytaj dalej...